การบริหารร่างกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของ แขนและสะโพก

ประกอบด้วยท่าบริหาร 3 ท่า (ให้ทำท่าละ 10-12 ครั้ง)

ท่าที่ 1 เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและไหล่


วิธีบริหาร ยืนดันฝาผนัง โดยยืนหันหน้าเข้าหาฝาผนัง เท้าทั้งสองข้างวางห่างกันประมาณช่วงกว้างของไหล่ ให้ปลายเท้าชี้ไปทางฝาหนังใช้ฝ่ามือดันฝาผนังที่ระดับไหล่ งอข้อศอกและให้ลำตัวโน้มเข้าไปหาฝาผนัง โดยเท้าวางแนบพื้น เกร็งค้างไว้ พร้อมกับหายใจออก นับ 1-5แล้วคลายการเกร็ง ถอยห่างออกจากกำแพง พร้อมกับหายใจเข้าทำเช่นนี้ซ้ำๆ กัน 10-12 ครั้ง


ท่าที่ 2 เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพก


วิธีบริหาร นอนหงาย ชันเข่า 2 ข้าง แล้วยกก้นลอยพ้นพื้น เกร็งค้างไว้พร้อมกับหายใจออก นับ 1-5 แล้วคลายการเกร็ง โดยการวางก้นลง ทำเช่นนี้ซ้ำๆ กัน 10-12 ครั้ง
ไม่ควรทำท่านี้นานเกิน 5 นาที
หยุดทำเมื่อตั้งครรภ์เกิน 6 เดือน


ท่าที่ 3 เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพกวิธีบริหาร ทำท่าคลาน ยกขาข้างหนึ่งขึ้น เหยียดสะโพกตรงอาจเหยียดเข่า หรืองอเข่าก็ได้ พร้อมกับหายใจออก เกร็งค้างไว้นับ 1-5 แล้วคลายการเกร็ง วางขาลง พร้อมกับหายใจเข้า ต้องระวังอย่าเหยียดสะโพกมากเกิน 80 องศา และเมื่อทำครบแล้ว ให้กลับมาทำอีกข้างหนึ่งเช่นเดียวกัน โดยทำแต่ละข้างซ้ำๆ กัน 10-12 ครั้ง

หยุดทำเมื่อตั้งครรภ์เกิน 6 เดือน